Všechno začalo už zhruba před půl rokem. Tehdy jsem začal pracovat na vývoji systému, který dokáže zabezpečit prodej vstupenek od prvního kliknutí zájemce až po vytištění graficky unikátního štítku na místě konání akce. Hlavním záměrem bylo dostat se s tímto procesem na co nejkratší čas, ideálně pod 5 vteřin na jednoho návštěvníka. Cíl to není zrovna malý, ale mám rád výzvy. Navíc sám nesnáším dlouhé minuty čekání ve frontách.

Po dokončení vývoje jsme zahájili pečlivé testování. Připravili jsme si vytištěnou vstupenku, čtečku čárových kódů, tiskárnu štítků a samozřejmě aplikaci SimpleShop.cz. Jak to všechno proběhlo, je vidět v následujícím krátkém videu.

S výsledky testování jsme byli velmi spokojení, proces byl jednoduchý a rychlý, takže nic nebránilo tomu vyrazit na akci samotnou. Jednalo se o konferenci GDPR pro E-shopy, pořádanou 25. 1. 2018 v pražském OK Systemu, které se účastnilo asi 250 lidí.

Cílem bylo zajistit co nejhladší a nejrychlejší průběh kontroly vstupenek a tisku unikátních náramků. Stejně důležitým cílem pak bylo objevit více či méně závažné technické nedostatky a načerpat nápady na zlepšení v reálném provozu. Velkou výzvou pro můj tým je totiž akce E-shop summit & expo, která se bude konat 16. – 17. 3. na Výstavišti Praha Holešovice. SimpleShop.cz je opět při tom se vším všudy. V tomto případě už ale půjde o událost výrazně většího rozměru. Očekáváme přes 5000 návštěvníků a přes 100 vystavovatelů s různými právy a odlišnými možnostmi přístupu do jednotlivých prostor.

Na konferenci jsme dorazili s předstihem, takže připravená technika a rozběhnutý software očekávaly v pozoru prvního návštěvníka dostatečnou dobu před jeho příchodem.

Celkový průběh kontroly vstupenek jsem už na místě zhodnotil jako velmi hladký. Ze souhrnných statistik jsem následně zjistil, že 60 % lidí bylo obslouženo do 10 vteřin, 80 % lidí do 15 vteřin. V průměru trvalo odbavení jednoho návštěvníka 10,53 vteřin. Hypoteticky se tedy dostáváme na propustnost 360 lidí za hodinu, a to na jednom zařízení.

I přes velmi uspokojivé výsledky jsme dospěli celkem k 9 námětům na zlepšení celého procesu. Prvním z nich je jednoznačně použití čtečky, která se při nečinnosti nevypíná a především která rozezná čárový kód nejen z vytištěné vstupenky, ale i z mobilního telefonu nebo obdobného zařízení. Odpadnutím diktování kódu a jeho přepisu do systému dosáhneme významného zrychlení a zjednodušení.

Dalším krokem k vyšší efektivitě by byla možnost vytisknout i neuhrazenou vstupenku nebo zobrazit jméno v přehledu na monitoru. Určité rezervy jsem zaznamenal i v celkové organizaci. Zrychlení by se dalo dosáhnout např. zavedením jednoduchých návodných cedulek s pokyny pro návštěvníky (od přípravy vstupenky až po nalepení náramku), dále nasměrováním účastníků nalepujících náramek dál od prostoru kontroly vstupenek nebo zavedení koše na odpad po aplikaci štítku.

Věřím, že po implementaci všech vylepšení bychom se mohli posunout na průměrné obsloužení jednoho návštěvníka v trvání 6 vteřin a zvládnout tak na jednom zařízení obsloužit celkem 600 lidí za hodinu.

Tato oblast je pro mě natolik zajímavá, že pracuji na vývoji specializovaného software na prodej vstupenek s názvem SimpleTicket.cz. Systém, který bude mít všechny výhody prodejního formuláře SimpleShop.cz a bude se vyznačovat jednoduchostí používání pro všechny zúčastněné strany. Zajistí rovněž bezproblémové a co nejrychlejší odbavení zákazníků na akci samotné.